Strategaeth Cerddoriaeth – Dinas Caerdydd Crynodeb o’r Project


Sound Diplomacy yw'r arbenigwr byd-eang wrth ddatblygu strategaethau hirdymor a hunangynhaliol. Rydym wedi gweithio mewn dros 40 o wledydd a chyda thros 100 o gleientiaid, yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, megis Awdurdod Llundain Fawr, Legal and General ac UNIDO. Rydym yn falch ein bod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd er mwyn datblygu strategaeth cerddoriaeth i’r ddinas. 

Y nod yw datblygu polisïau sy’n trin cerddoriaeth fel seilwaith ac yn darparu ecosystem cerddoriaeth iach, sydd yn eu tro yn creu cymunedau bywiog a chyffrous, yn adeiladu proffil rhyngwladol ac yn cynyddu gwerth cerddoriaeth yn y ddinas.

Caiff y wefan hon ei diweddaru yn rheolaidd gyda g adroddiadau ar yr hyn a gafodd ei wneud, beth a gynllunnir, dyddiadau allweddol, a chyfle i chi wneud sylw ar y broses. E-bostiwch ffion@sounddiplomacy.com gyda’r llinell pwnc ‘SUBSCRIBE CARDIFF’ er mwyn cael diweddariadau misol yn syth i’ch mewnflwch, ac hael rhybudd pan gaiff darnau newydd o ymchwil eu cyhoeddi ar-lein.


AdobeStock_55381029.jpeg

 

Dyddiadau allweddol i ddod:

 
 

Ymweliad astudio Sound Diplomacy, 26-28 Mawrth 

Bydd Sound Diplomacy yng Nghaerdydd i gynnal ymchwil maes a chyfarfod â rhanddeiliaid perthnasol ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Cyhoeddi Gweledigaeth Cerddoriaeth Dinas Caerdydd, Ebrill/ Mai

Bydd hyn yn amlinellu nodau'r project. Caiff ei gyhoeddi ar-lein gan Gyngor Caerdydd, ac yma a bydd ar agored i sylwadau.

Arolwg, Mawrth 

Bydd yr arolwg yn gofyn i chi am eich barn ar wahanol agweddau ar dirlun cerddoriaeth cyfredol Caerdydd. Bydd yn chwarae rôl hanfodol yn eich astudiaeth effaith a bydd yn gyfle gorau i chi ddweud eich dweud.

Os ydych chi’n byw cerddoriaeth, yn gweithio yn y maes neu’n ffan, llenwch yr arolwg Sound Diplomacy hwn i helpu i ddatblygu a diogelu diwydiant cerdd Caerdydd.

 

 

Ymweliadau:

Bydd Sound Diplomacy yn gwneud ymweliadau rheolaidd i Gaerdydd Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi yma.

 

Amserlin gyffredinol:

 

CAM 1

Gweledigaeth Cerddoriaeth

Dadsansoddiad Cymharol a Meincnodi

Chwefror 2018

Mawrth 2018


 

CAM 2

Effaith Ecolegol

Ymchwil data/ Dadansoddiad ar-lein

Astudiaethau Achos/ Cyfweliadau Arbenigol/Arolwg

Mawrth-Mai 2018

Mawrth-Mai 2018

Mis Chwefror – mis Mai 2018


 

CAM 3

Asesiad Rheoleiddiol

Chwefror – Ebrill 2018


 

CAM 4

Bwrdd cerddoriaeth Caerdydd

Ymchwil/ Cylch Gorchwyl

Cyfarfod Bwrdd Cyntaf

Ail Gyfarfod Bwrdd

Mawrth - Awst 2018

Mawrth – Ebrill 2018

I’w gadarnhau Ebrill 2018

I’w gadarnhau Mehefin 2018


 

CAM 5

Effaith Economaidd a Phroffil y Diwydiant

Strategaeth Cerddoriaeth a Chynllun Gweithredu

Ebrill-Mai 2018

Mai - Awst 2018


Beth rydym wedi'i wneud hyd yn hyn:

• Trefnu cyfres o gyfarfodydd bord gron 

• Ysgrifennu Gweledigaeth Cerddoriaeth Dinas Caerdydd 

• Wedi cynnal 100+ o alwadau, cyfarfodydd ac e-byst gyda rhanddeiliaid perthnasol 

• Dechrau proses ymchwilio’r Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd.


Gwybodaeth gyffredinol

Cysylltwch â:

Arweinydd y Project, Rollo Maschietto - rollo@sounddiplomacy.com 

Prif Ymchwilydd, Ffion Lewis - ffion@sounddiplomacy.com


 
cardiff council.jpg